Dwuskładnikowe materiały w postaci płynnej (95F, 85F, 75F ) oraz pasty tiksotropowej (95T, 85T, 80TR, 75T). Elastomery Chester moga być wykorzystywane do:

  1. odbudowy gumowych taśmociagów w przenośnikach taśmowych
  2. odbudowy gumowych walców oraz gumowych powierzchni zbiorników
  3. odbudowy gumowych korpusów i wirników pomp
  4. wykonywania nietypowych uszczelek i form
  5. wykonywania i odbudowy gumowych wykładzin w młynach kulowych, lejach zasypowych oraz sitach do przesiewania twardych materiałów
  6. uzupelniania wszelkich ubytków w gumie oraz wykonywania elastycznych połaczen niemożliwych do wykonania przy użyciu metali molekularnych

Elastomery Chester posiadają bardzo dobrą przyczepność, odporność na temperaturę, ścieranie, starzenie oraz chemikalia. Poprzez dodatek Chester Softening Agent, można obniżyć ich twardość.

Oferta elastomerów dostępna w sklepie internetowym: